Woonlasten: veel meer dan alleen huur of hypotheek

Naast uw directe woonlasten hebt u meer kosten die met uw huis samenhangen. Deze kunnen aardig oplopen en zijn dus van groot belang voor uw begroting. Daarom hebben de belangrijkste kostenposten voor u op een rij gezet.


Of u nu huurt of koopt, naast de primaire woonlasten (huur, hypotheek) moet u in elk geval rekening houden met kosten voor:

  •    Woonverzekeringen
  •    Diverse overheidsheffingen
  •    Gas, water en elektra
  •    Telefoon, internet en tv

Heeft u een eigen huis? Dan krijgt u verder te maken de volgende bijkomende kosten:

  •    Belastingen
  •    Onderhoud
  •    Servicekosten (bij appartementen / VvE)


Woonverzekeringen

Uiteraard wilt u uw inboedel goed verzekeren. Een goede inboedelverzekering is dan een must. Vaak kunt u deze afsluiten tegen een gunstige premie als u kiest voor een pakketverzekering. Hierin kunt u tevens uw -wettelijke verplichte-  aansprakelijkheidsverzekering opnemen, maar ook bijvoorbeeld uw kostbaarhedenverzekering en rechtsbijstandverzekering.


Heeft u een eigen huis? Dan moet u ook het huis zelf verzekeren met een opstal- en glasverzekering. Schade aan de woning zelf, als gevolg van bijvoorbeeld brand, sneeuw of storm, wordt gedekt op deze twee verzekeringen.


Heffingen en belastingen

Elk Nederlands huishouden betaalt mee aan algemene voorzieningen door middel van afvalstoffenheffing, rioolheffing en waterschapslasten. De hoogte van deze lasten kan per gemeente, provincie en waterschap verschillen. Raadpleeg het loket van uw gemeente voor de actuele bedragen.


Huiseigenaren hebben verder te maken met de onroerendezaakbelasting (OZB), die ook weer per gemeente wordt vastgesteld. Verder geldt voor hen het eigenwoningforfait, een fictief inkomen dat een eigen woningbezitter moet optellen bij het (verzamel)inkomen in box 1. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde. Meer hierover leest u op de website van de Belastingdienst.


Onderhoud en servicekosten

Een eigen huis moet u ook zelf onderhouden. En gaat er iets stuk, dan moet u het vervangen. Denk hierbij aan schilderwerk, de CV-ketel, het dak, de goten, maar ook aan kozijnen, ramen en deuren, het voegwerk, de schoorsteen en de binnenriolering. Volgens Vereniging Eigen Huis kost het onderhoud van een gemiddelde woning zo’n 300 euro per maand!


Heeft u een appartement? Dan betaalt u een bijdrage voor groot onderhoud aan de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het complex waarin u woont. Informeer voor u het appartement koopt naar de staat van het onderhoud van het gebouw en controleer of de verkoper geen schuld heeft aan de VvE. Check ook of de kas van de vereniging voldoende is gevuld, anders kunt u alsnog voor onaangename financiële verrassingen komen te staan.


Nutsvoorzieningen

Tot slot moet u de kosten voor energie, water en telecommunicatie nog op uw kostenlijst opvoeren. De hoogte van de gasrekening hangt vooral samen met de inhoud van uw huis, de elektriciteitsrekening van de apparaten die in uw huishouden aanwezig zijn én het gebruik ervan. Ook het tarief van uw energieleverancier speelt uiteraard een rol. Datzelfde geldt voor het telecom-abonnement dat u heeft, al dan niet in combinatie met uw belgedrag.