Wat moet u doen bij een overlijden?

Wanneer iemand overlijdt moet er opeens een heleboel geregeld worden waaronder de uitvaartplechtigheid.


Er zijn daarnaast ook andere zaken waar u aan moet denken. Wij hebben voor u de belangrijkste zaken op een rij gezet.


Direct na het overlijden

 •    Waarschuw een arts in verband met de verklaring van overlijden.
 •    Ga na of er een testament, wilsbeschikking en/of een codicil is (de overledene kan beschikkingen getroffen hebben omtrent de uitvaart).
 •    Ga na of er een uitvaart- en/of levensverzekering is.
 •    Neem contact op met de uitvaartondernemer (vaak staat op de polis van de uitvaartverzekering een centraal nummer vermeld).
 •    Vraag om een akte van overlijden aan de uitvaartverzorger.


Vlak na de uitvaart

 •    Laat door de notaris een Verklaring van Erfrecht opstellen met eventueel boedelvolmacht.
 •    Stel de bank(en) / Postbank op de hoogte van het overlijden. Regel de nieuwe bevoegdheid voor rekeningen. Zeg rekeningen op of laat deze op een andere naam overschrijven. Hiervoor heeft u een Verklaring van Erfrecht nodig.
 •    Informeer de werkgever en/of uitkeringsinstanties en vraag een overlijdensuitkering aan.
 •    Vraag een eventueel nabestaanden- of wezenpensioen aan. Controleer ook of u recht heeft op een tegemoetkoming in studiekosten, verlaging van belastingtarieven of subsidies.
 •    Breng alle instanties waar de overledene geregistreerd staat op de hoogte. Ondermeer de pensioenfondsen voor de uitkering van een partnerpensioen.


Binnen enkele maanden na de uitvaart

 •    Inventariseer automatische afschrijvingen, creditcards, betaalcheques en zeg deze indien nodig op.
 •    Maak een inventarisatie van het vermogen op overlijdensdatum in verband met de afwikkeling van de erfenis en betaling van successierechten. Noteer alle banksaldi, lopende schulden en verplichtingen. Laat zo nodig ook de waarde van de woning en de inboedel taxeren.
 •    Incasseer de verzekeringsuitkeringen.
 •    Regel het beheer van eventuele effectendepots, onroerend goed en effecten.
 •    Ga over tot de verdeling van de boedel en aangifte van de successiebelasting.
 •    Versturen van dankbetuigingen.


Neem gerust contact met ons op wanneer uw gezin wordt geconfronteerd met een overlijden. Wij staan u graag bij om de afwikkeling van alle verzekeringszaken goed te laten verlopen